Onursal Akademik Kurul

 

Dr. Başak KALE

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent ve Avrupa Çalışmaları Programı Başkanı.

Dr. Başak Kale, Avrupa Çalışmaları Bölüm Başkanı ve ODTÜ Jean Monnet Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nde yer alan Göç Araştırmaları Programı’nın (METUMIR) koordinatörüdür. Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, British Columbia Üniversitesi (UBC) ve UBC Migration Research Excellence Cluster üyesidir. Bu pozisyonlara ek olarak, Avrupa Komisyonu Etik ve Araştırma Bütünlüğü Birimi Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürlüğü’nün bağımsız etik uzmanıdır. Uluslararası göç, zorunlu göç çalışmaları, Avrupa entegrasyonu ve araştırma etiği konularında uzman olan Dr. Kale; UBC, Harvard Üniversitesi, UC Berkeley, Simon Fraser Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Hitotshubashi Üniversitesi (Tokyo) gibi çeşitli kurumlarda ders vermiş ve araştırmalar yapmıştır.

Avrupa entegrasyonu ve göç çalışmalarına odaklanan projeleri yürürlüğe koyma, yönetme ve genel proje değerlendirmeleri yapma konusunda geniş deneyime sahiptir. ICMDP liderliğindeki “Türkiye’nin Uluslararası Koruma Sistemi Raporu’’nun “Türkiye’nin Uluslararası Koruma Sisteminin Organizasyon Yapısının Haritalandırılması” bölümünde araştırma, uygulama ve hazırlık süreçlerinden sorumlu olmuştur. Bir HORIZON2020 projesi (feuture.eu) olan “AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği: Haritalama Dinamikleri ve Test Senaryoları (FEUTURE)” projesinde göç alanında ODTÜ takımının liderliğini yapmıştır. METUMIR’in EntreComp Europe, TOBB ve TOBB TTO iş birliğiyle yürüttüğü INTERSECT (Kapsayıcı Girişimcilik: Mülteci, Göçmen ve Ev Sahibi Toplulukları Bir Araya Getirmek) konulu Alman Marshall Fonu’nun ödüllü Lider Mezunlar Eylem Projesi’ni yakın zamanda tamamlamıştır.

Akademi dışında, Türkiye’nin göç araştırmaları konusunda uzmanlaşmış ilk STK’sı olan IGAM ve IGAM Akademi’nin kurucularından biri ve yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Türkiye Mülteci Konseyi’nin (TMK) kurucularındandır. 2018 yılında Uluslararası Mülteci Kongresi ile Mülteciler için Küresel İlkeler Sözleşmesi konusunda Dayanıklı Çözümler Çalışma Grubu’na danışmanlık yapmıştır. Ayrıca UNHCR, Avrupa Konseyi, AGİT ve BM dahil olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmıştır. Son zamanlarda, Euromesco için istihdam fırsatları ve ticari teşvikler yoluyla mültecilerin ekonomiye dahil edilmesini artırmak amacıyla küresel ve AB düzeyindeki yaklaşım hakkında bir politika belgesi hazırlamıştır. Dr. Kale, 2009 yılında Junior Chamber International (JCI) tarafından verilen On Genç Üstün Kişi (TOYP) Ödülleri’nde “Siyaset Bilimi, Hukuk ve Kamu Yönetimi” kategorisinde ulusal birincilik ve dünya finalistliği elde etmiştir. 2016 yılında Türkiye-AB Gelecek Forumu Mercator Bursu kapsamında göç ve Türkiye-AB ilişkileri teması alanında bursiyer olmuştur. Daha önce ABD Alman Marshall Fonu’nun Avrupa Marshall Anma Üyelerinden (EMMF) biri olarak seçilmiştir.

Oxford Üniversitesi, DPhil.; ODTÜ, doktora; LSE, yüksek lisans ve ODTÜ, lisans derecelerine sahiptir.

Uzmanlık alanları: Uluslararası göç politikaları, zorunlu göç, yerinden edilme, mülteciler, mülteci ve göçmenlerin ekonomik ve sosyal entegrasyonu, sivil toplum katılımı, göçmen entegrasyonu, göçmen hakları, göç politikası, yönetişim, göç araştırma etiği, uluslararası, küresel, Avrupa, Kanada, AB, Türkiye, Yunanistan, MENA ve Akdeniz.

 

Dr. Zana ÇİTAK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent.

Zana Çitak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. LSE’den M.Sc. ve Boston Üniversitesi’nden Ph.D. derecelerini almıştır. 2011-2012 yılları arasında ABD Notre Dame Üniversitesi Kroc Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Devlet-din ilişkileri, milliyetçilik, İslam ve Avrupa’daki Türk-Müslüman Örgütleri alanlarında yayınları bulunmaktadır. Makaleleri Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Global Networks, Journal of Church and State, Journal of Ethnic and Migration Studies ve Middle Eastern Studies dergilerinde yayımlanmıştır.

Uzmanlık alanları: Diaspora siyaseti, dinin toplumdaki rolü, göçmen örgütleri, sosyal uyum, göçmen entegrasyonu, halkın göç algısı, Avrupa, AB, Türkiye ve Akdeniz.

           

                                                                                                                                   

 

Dr. Şerif Onur Bahçecik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent ve Asya Çalışmaları Programı Başkanı.

Bahçecik, Siyaset Bilimi alanındaki doktora derecesini Kanada Carleton Üniversitesi’nden almıştır. 2016 yılında Fransa’da Institut français des relations international’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Ortadoğu Etütleri, New Perspectives on Turkey, Third World Quarterly ve Global Policy‘de yayınları bulunmaktadır. Batı ülkelerindeki Müslüman göçmenlerin insan haklarına ilişkin kitabın ortak editörlüğünü yapmıştır (State, Religion and Muslims: Between Discrimination and Protection at the Legislative, Executive and Judicial Levels, Brill, 2020).

Uzmanlık alanları: Batı ülkelerindeki göçmenlerin insan hakları, insani yardım politikaları

 

 

Dr. Pınar DERİN-GÜRE

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent.

Pınar Derin-Güre, ODTÜ İktisat Bölümü’nde Doçent ve ODTÜ-GÜNAM’da (Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi) araştırmacıdır. 2001 ve 2003 yıllarında ODTÜ İktisat bölümünden lisans ve yüksek lisans derecelerini; 2009 yılında Boston Üniversitesi’nden yine İktisat alanında doktora derecesini almıştır.

ABD’de Dartmouth Kolej, Boston Üniversitesi ve Brandeis Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş ve kalkınma ekonomisi, makroekonomi ve finansal piyasalar alanlarında dersler vermiştir. İlgi alanları arasında kalkınma ekonomisi, göç ekonomisi, vergi politikası ve yenilenebilir enerji konuları vardır. 2021 yılında Horizon 2020 Geosmart Projesi’nin bir parçası olmuştur ve Güneş Enerjisinin Sosyoekonomik Etkileri konulu ulusal araştırma projesinde (Tübitak 1004) proje liderliği görevini üstlenmiştir.

Uzmanlık alanları: Kalkınma ekonomisi, kalkınma ve göç, göç ekonomisi, göçün itici güçleri, göç verileri, uluslararası, küresel, Avrupa, AB, Türkiye ve Akdeniz.

 

Dr. İlhan ÖZEN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent.

İlhan Özen, 2004 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuş; sonrasında Johns Hopkins Üniversitesi İktisat Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Tezini emek göçünün spesifik bir alanı ve toplum düzeyinde sağlık alanındaki etkileri üzerine yürütmüştür. Tezi ve tez sonrası çalışmaları ile odaklandığı uzmanlık alanları kalkınma ekonomisi, politik ekonomi ve sağlık ekonomisi olmuştur.

Uzmanlık alanları: Göç ve sağlık, zorunlu göç ve politik ekonomiye etkisi, göç verileri, göçmen entegrasyonu, göç ekonomisi, uluslararası, küresel, Avrupa ve Türkiye.