BAŞVURU ÇAĞRISI

 

Kapsayıcı Girişimcilik:

Mülteci, Göçmen ve Ev Sahibi Topluluklarının Bir Araya Getirmek

(INTERSECT)

 

German Marshall Fonu’nun (GMF) Mezun Liderlik Programı kapsamında fonlanan INTERSECT (Kapsayıcı Girişimcilik: Mülteci, Göçmen ve Ev Sahibi Toplulukları Bir Araya Getirmek) Projesi’nin eğitim programı için başvurular açıldı. Projenin ana hedefi, girişimcilik eğitimi sağlanarak gençlerin işgücü piyasasına kazandırmaktır. Deneyimli eğitmenler tarafından verilecek olan girişimcilik modülleriyle, 40 genç katılımcının başarılı girişimcilere dönüşmesine, beceriler kazanmalarına ve eğitim sertifikası alarak işbirliği ağları içerisinde olmalarına olanak sağlayacaktır.

Katılımcılar EntreComp Europe ve TOBB tarafından desteklenen eğitim modüllerini takip edeceklerdir. Tüm katılımcıların potansiyel girişimcilik fikirlerini düzenlenecek olan INTERSECT Ağ Kurma Etkinliği sırasında TOBB-ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), TOBB, TOBB-ETÜ Göç Çalışmaları Programı, GMF Brüksel ve Ankara Ofisi, girişimcilik dünyasının deneyimli temsilcilerinden oluşacak jüri üyelerine sunacaklardır. Jüri tarafından seçilecek girişimcilik projesi METUMIR, TOBB-ETÜ TTO ve EntreComp Europe tarafından desteklenecektir. Eğitim programının başarılı bir şekilde tamamlanması ve Ağ Kurma Etkinliği sonrasında katılımcılara “Girişimcilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir. Tüm başarılı katılımcılar INTERSECT Mezun Ağı ve mezun ağının çevrimiçi platformunun da bir üyesi olma şansını kazanacaklardır.

INTERSECT Projesi, METUMIR (ODTÜ Göç Çalışmaları) tarafından gerçekleştirilmekte ve Doç. Dr. Başak Kale (MMF EMF 2011) önderliğinde yürütülmektedir.

Kimler Başvurabilir?

  • Katılımcılar 18-30 yaş aralığında olmalıdırlar.
  • Katılımcılar ya Türkçe ya da İngilizce bilmelidirler. (Her iki dilde de yeterlilik gösterilmesi tercih sebebidir)
  • 20 katılımcı ev sahibi topluluktan (Türkiye vatandaşı), 20 katılımcı mülteci/göçmen topluluklardan seçilecektir.
  • Katılımcılar bireysel veya takım olarak (en fazla 3 kişiden oluşan) başvuruda bulunabilecektir.
  • Hem ev sahibi topluluktan hem de mülteci/göçmen topluluklardan üyeler içeren takımlara öncelik verilecektir.
  • Katılımcılar en azından lise mezunu olmalıdır.
  • Girişimcilik tecrübesi aranmamaktadır. Daha önce farklı çağrılarda veya yarışmalarda sunulan girişimcilik fikirleri ile başvuruda bulunulabilinir.
  • Katılımcılar arasındaki cinsiyet ve yaş dengesi seçim sürecinde göz önünde tutulacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2021

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması: 15 Ekim 2021

Proje Başlangıcı: 6 Kasım 2021

Herhangi bir sorunuz olması halinde: intersectgmf@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru Formu: https://forms.gle/Bi1wj6VCqqWrouQt6  

METUMIR Kimdir?

ODTÜ Göç Çalışmaları (METUMIR), Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Avrupa Çalışmaları Merkezi (JMMM AÇM) ev sahipliğinde göç ve nüfus hareketleri üzerine araştırma yapan akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri disiplinlerarası bir çatı altında bir araya getirmek üzere kurulmuş bir araştırma platformudur. METUMIR göç ve nüfus hareketleri alanında akademik aktiviteler düzenlemekte, bu alanda faaliyet gösteren farklı merkezlerle, sivil toplum ve devlet kurumları gibi göç politika üretim sürecinde yer alan aktörlerle işbirliği yapmakta, yeni araştırma projeleri geliştirmekte, bu projeleri uygulamakta ve yürütülen çalışmaların geniş kitlelere duyurulmasını sağlamaktadır.

INTERSECT Projesinin Kapsamı Nedir?

2011’den bu yana Suriye’den kaçan mültecilerin kitlesel hareketinin bir sonucu olarak Türkiye, 3,6 milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra ekonomik ve sosyal eşitsizlikler yaşayan ve

ayrımcılığa maruz kalan 500.000 sığınmacı ile dünyanın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi konumuna gelmiştir. Bu nedenle proje, sosyal ve ekonomik eşitsizliklere çareler önererek, sosyal farkındalık geliştirerek, etkileşim ve değişim için fırsatlar yaratarak ve göçmen ve mültecilere ev sahipliği yapan toplumlarda sosyal uyumun güçlendirilmesine katkıda bulunarak hem ev sahibi hem de göçmen/mülteci toplulukları desteklemeyi amaçlamaktadır. INTERSECT Projesi eğitimlerin sonunda, katılımcıların fon fırsatlarına ve potansiyel sponsorlara ulaşımını ve fikir alışverişini artırmak için bir ağ kurma etkinliği düzenlenecektir. Proje çıktıları projenin web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

Proje Nasıl ve Ne Zaman Yürütülecek?

INTERSECT Projesi, 2021 yılının Kasım ayı süresince 2 modülden oluşacak eğitim seminerleri ve bir ağ kurma etkinliği şeklinde düzenlenecektir. Eğitim seminerlerinin ilk modülü 6 Kasım 2021 tarihinde, ikinci modülü ise 13 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecektir. Eğitimler sonrasında 20 Kasım 2021 tarihinde bir ağ kurma etkinliği düzenlenecektir. Proje sonunda sertifika alabilmek için katılımcıların tüm eğitim seminerlerine ve ağ kurma etkinliğine katılmaları gerekmektedir. Eğitimler ve ağ kurma etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.