Hakkımızda

ODTÜ Göç Çalışmaları (METUMIR), göç ve nüfus hareketleri üzerine araştırma yapan akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri disiplinlerarası bir çatı altında bir araya getirmek üzere kurulmuştur. Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Avrupa Çalışmaları Merkezi (JMMM AÇM) METUMIR’e 2016 yılından beri ev sahipliği yapmaktadır.

Göç araştırmaları konusunda disiplinler arası diyaloğu ve bu alanda çalışan akademisyenler arası etkileşimi artırmak, göç ve nüfus hareketleri alanında akademik aktiviteler düzenlemek, bu alanda faaliyet gösteren farklı merkezlerle, sivil toplum ve devlet kurumları gibi göç politika üretim sürecinde yer alan aktörlerle işbirliği yapmak, yeni araştırma projeleri geliştirmek, bu projeleri uygulamak ve hâlihazırda yürütülen çalışmaların geniş kitlelere duyurulmasını sağlamak gibi çalışmalar METUMIR’in amaçları arasındadır.