Hakkımızda

ODTÜ Göç Çalışmaları (METUMIR), Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Avrupa Çalışmaları Merkezi (JMMM AÇM) ev sahipliğinde göç ve nüfus hareketleri üzerine araştırma yapan akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri disiplinlerarası bir çatı altında bir araya getirmek üzere kurulmuş bir araştırma platformudur. METUMIR göç ve nüfus hareketleri alanında akademik aktiviteler düzenlemekte, bu alanda faaliyet gösteren farklı merkezlerle, sivil toplum ve devlet kurumları gibi göç politika üretim sürecinde yer alan aktörlerle işbirliği yapmakta, yeni araştırma projeleri geliştirmekte, bu projeleri uygulamakta ve yürütülen çalışmaların geniş kitlelere duyurulmasını sağlamaktadır.